Indhold

”Børnehavens venner”


I Farveladen har vi valgt ikke at have et forældreråd. Det skyldes at vi har en støtteforening som hedder ”Børnehavens venner”. Dette er en forening som består af forældre fra Farveladen. ”Børnehavens venner” varetager de opgaver et forældreråd kunne påtage sig. De står for div. arrangementer så som børnehavens sommerfest, fastelavn ol.
Foreningen samler penge til Farveladen ved f.eks. at sælge kaffe og kage til byfesten, arrangere foredrag og meget andet. De penge der kommer ind ved disse arrangementer kommer børnene til gode.

”Børnehavens venner” har flere gange betalt udgiften til en bus til forskellige udflugter og vi har fået en motorik bane for sponser midler.

Vi har et meget godt samarbejde med ”Børnehavens venner” og vi værdsætter den forskel de gør for børnene i Farveladen.